Адвентисимо
В защита на адвентната теология

  УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА АДВЕНТИСИМО

  1. Правене на коментари.
  А) Коментари в сайта Адвентисимо може да прави всеки. Не се изисква регистрация.
  Б) Всички коментари трябва да бъдат написани на кирилица. Коментари написани на латиница няма да бъдат публикувани.
  В) Коментари съдържащи вулгарен език и цинизми няма да бъдат публикувани.
  Г) Всеки коментар може да бъде изтрит или редактиран от автора му. За целта авторът трябва да уведоми администратора на сайта. Ако получи отговор, коментарът не може да бъде изтрит или редактиран. Авторът му може да внесе уточнение чрез правене на друг коментар.
  Д) Поради защитата на сайта от спам коментарите се публикуват с известно закъснение.
  Е) Коментарната форма на сайта позволява публикуване на коментари не по-големи от 10 страници формат А4. Ако някой коментар е по-голям от 10 страници, трябва да се публикува на части като два или повече отделни коментари.
  Ж) Коментиращият може да бъде уведомен, че коментарът му е получил отговор, само ако е въвел валиден имейл.

  2. Правене на запитвания чрез контактната форма.
  А) Всички запитвания трябва да бъдат написани на кирилица. Запитвания написани на латиница няма да бъдат разглеждани.
  Б) Запитващият може да получи отговор, само ако е въвел валиден имейл в контактната форма.

  3. Ползване на статии и графики.
  А) Всички статии на сайта могат да бъдат използвани с некомерсиална цел. За всеки друг случай е необходимо изричното съгласие на автора.
  Б) Всички графики, модели и таблици от статиите на сайта могат да бъдат използвани с некомерсиална цел. За всеки друг случай е необходимо изричното съгласие на автора.